การประกอบธุรกิจ
นอกจากลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมีระบบควบคุมการทำงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ระบบที่ ISO9001 version 2008 รวมถึงรางวัลการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านโทรคมนาคมจากสถาบันชั้นนำ ด้วยเหตุผลนี้ ALT จึงได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้า และบริการทางด้านโทรคมนาคม จากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในวันนี้เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งมอบการสื่อสารที่ดีที่สุด และเป็นผู้นำด้านการเสนอสินค้า และบริการที่ครบวงจร One Stop Solutions for Telecom Provider


ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งและซ่อมแซม สำหรับงานโทรคมนาคม
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน รวมถึงติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน รวมถึงติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน รวมถึงติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม