ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ เกี่ยวกับโครงข่ายด้านโทรคมนาคม เราจึงพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยการพัฒนาโครงข่าย cable ใยแก้วนำแสง และเสาโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ Strategic Location และตลอดแนวเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC
ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม แบ่งเป็น
การให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network)
การให้เช่าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีฐาน (Site Facilities)