ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม
เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพของ สินค้า และบริการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะต้องมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พร้อมที่จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมของลูกค้า ให้เกิดระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น
ธุรกิจจำหน่ายสาย Fiber Optic, สายนำสัญญาณ, สายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ