ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งและซ่อมแซม
สำหรับงานโทรคมนาคม
ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งและซ่อมแซม สำหรับงานโทรคมนาคม
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน รวมถึงติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม และติดตั้งระบบต่างๆภายในอาคาร โดยทุกขั้นตอนการทำงาน จะผ่านการตรวจสอบงานจากทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจให้บริการสร้าง
สถานีฐาน
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน รวมถึงติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
กลุ่มธุรกิจให้บริการติดตั้งอุปกรณ์
ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม
กลุ่มธุรกิจให้บริการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
กลุ่มธุรกิจให้บริการอื่นๆ
ให้บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสายอากาศ (Antenna) สำหรับกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่