บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
STRATEGIC LOCATION “CBD”
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อให้เช่า และให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นที่เฉพาะ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย FIBER OPTIC TELECOM CELL SITE
VISIT WEBSITE
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure) เพื่อให้เช่าซึ่งได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมถึงการสร้าง เสาโทรคมนาคมให้เช่าในลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) โดยมุ่งเน้น การพัฒนาในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษัท 0105556062781
โทรศัพท์ (662) 863 - 8999
โทรสาร (662) 886 - 3364
เว็บไซต์บริษัท