บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม อาทิ จำหน่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, สายนำสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและอุปกรณ์ และซอฟแวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Wi-Fi
OPTICAL FIBER CABLE & ACCESSORIES SOFTWARE & ACCESSORIES WIFI EQUIPMENT RF FEEDER CABLE & ACCESSORIES
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 365 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม โดยมีสินค้าหลักคือ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable: FOC), สายนำสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF Feeder Cable) และ อุปกรณ์และระบบซอฟท์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi )
เลขทะเบียนบริษัท 0125545007988
โทรศัพท์ (662) 503 - 4977
โทรสาร (662) 503 - 4979
เว็บไซต์บริษัท www.i21.co.th