บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ผลิตเสารับสัญญาณ หรือออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตสายอากาศ และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม
SALES & DISTRIBUTION OF TELECOM NETWORK
CABLING
ANTENNA DESIGN & MANUFACTURER
FIBER
ANNTENNA
PRODUCT LINE
TEST EQUIPMENTS
ONE STOP SERVICE CENTER
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 365 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตเสาอากาศรับสัญญาณ (Antenna) โดยเป็นการผลิตสินค้าแบบสั่งทำ หรือออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรอง และรวมสัญญาณ อีกทั้งยังให้บริการในรูปแบบ One Stop Repair Service Center ซึ่ง ให้บริการซ่อมบำรุงและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท 0125551015172
โทรศัพท์ (662) 503 - 3950
โทรสาร (662) 503 - 4979
เว็บไซต์บริษัท www.innovatelecom.co.th